Bitumen dakbedekkking

Leken noemen dit ook wel teer of dakleer. Het is een restproduct van de verwerking van aardolie. Het komt ook in de natuur voor, zonder menselijk toedoen. Bitumen heeft bij omgeving temperatuur eigenschappen van een vast materiaal, maar wordt hard bij lage temperaturen en slap bij hogere temperaturen. Bitumen is een belangrijk bestanddeel van asfalt, zo’n 90% van de bitumen in Nederland wordt gebruikt voor het wegdek. 

Waarom bitumen?

Bitumen heeft een aantal erg sterke eigenschappen die het een uitstekend materiaal maken voor dakbedekking.

    • Het heeft een levensduur van zo’n 25 jaar en wordt al ruim 4000 jaar gebruikt
    • Het is 100% waterdicht
    • Erg sterk materiaal
    • Bestand tegen chemische stoffen
    • Plakt erg goed op verschillende materialen.

Het onderhoud van een bitumen dakbedekking.

Een bitumen dakbedekking is in principe zeer onderhoudsvriendelijk. Om uw dak in een goede conditie te houden dient u onderstaande werkzaamheden regelmatig te verrichten.

    • Met enige regelmaat het dakoppervlak reinigen van voorwerpen, mos, enz.;
    • Met enige regelmaat het reinigen en open houden van de dakafvoeren;
    • Het tijdig melden van eventueel loszittende dakbedekking, mechanische beschadigingen, chemische vervuiling, scheuren en overige bijzondere veranderingen, aan uw dakdekker;
    • Controleren van de randaansluitingen, expansievoegen, afsluitprofielen, aansluitingen van afvoeren, lichtkoepels, schoorstenen en doorvoeren op dichtheid;
    • Onderzoek van het dakoppervlak op mechanische beschadigingen, chemische vervuilingen, scheuren door verzakken en overige bijzondere veranderingen.;

Bij twijfel raden wij u altijd aan om de dakdekker in te schakelen zodat u verschoont blijft van grote lekkages e.d.

Voor meer informatie over het onderhoud of aanleg van een bitumen dak neem dan contact met ons op.